Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 2 Cymraeg – Mrs Thomas

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 2 Cymraeg!

 

Athrawes y Dosbarth/ Class teacher: Mrs Thomas

Cynorthwyydd Addysgu/ Teaching Assistant: Miss Jenkins 

 

Ein Themau ar gyfer 2023 - 2024 / Our Themes for 2023 - 2024 

 

Tymor yr Hydref / Autumn TermCofiwch Cofiwch / Remember Remember
Tymor y Gwanwyn / Spring TermGrowing Things
Tymor yr Haf / Summer TermOur Locality!

 

Dydd Llun / Monday

 

  • Casglu Gwaith Cartref  / Collect Homework

 

  • 50c yr wythnos ar gyfer tost / 50c a week for toast

 

Dydd Iau / Thursday

 

  • Addysg Gorfforol - angen gwisgo dillad addas / P.E - need to wear suitable clothing

 

Dydd Gwener / Friday

 

  • Gwaith Cartref yn cael rhoi allan.  / Homework is given out. 

 

Dyddiol / Daily 

  • Plant yn gallu dod a ffrwyth / Children can bring in fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

Adnoddau Ychwanegol/ Additional Resources 

Apiau Cyffredinol Cymraeg

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis.