Menu
Home Page

Important Notice

We are able to confirm that an individual at the school has tested positive for Covid-19 in the Year 3/4 Welsh class. Please be assured we have robust procedures in place and the Test, Trace, Protect process is being followed. All individuals who have been identified as close contacts are being contacted.

Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn yr ysgol wedi profi’n bositif am Covid-19 yn y dosbarth Gymraeg, Bl 3/4. Hoffem eich sicrhau bod gweithdrefnau cadarn ar waith a bod y broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn. Cysylltir a’r holl unigolion y nodwyd eu bod yn gysylltiadau agos.

  • Translate
  • Search

Noticeboard

Read more
Hwb
School Video

Top