Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 1 - Mrs Burt

Contact details - Manylion Cyswllt

 

Ebost - Mrs Burt - email

kburt-penrhos@ysgolpenrhos.com

 

Welcome to Year 1

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1

 

 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb 2021! Mae yna ddogfen newydd sy'n cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Dosbarth Cymraeg Blwyddyn 1 i'w cwblhau adref isod. Cofiwch gadw llygaid ar y dudalen hon gan fydd gweithgareddau newydd yn cael eu uwchlwytho. 

Mwynhewch a chadwch yn ddiogel!

 

Happy New Year all 2021! Below is a new document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 1 to complete at home. Remember to keep an eye on this page as there will be some new activities uploaded.  

Enjoy and stay safe!

 

Working in our class are Mrs Burt, Miss Jenkins & Mrs Thomas

Gweithio yn ein dosbarth ni yw Mrs Burt, Miss Jenkins & Mrs Thomas

 

 

Dysgu Adref / Home Learning

 

Mae dogfen sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Blwyddyn 1 i'w cwblhau adref isod. Edrychwch ar y safle yn aml ar gyfer y diweddaraf a mwy o weithgareddau.

 

Below is a document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 1 to complete at home. Please check back regularly for updates and further activities.

 

Diolch

Mrs Burt

HOW TO ACCESS HWB ONLINE LEARNING

Still image for this video
A step by step guide

Dydd Santes Dwynwen - Saint Dwynwen's day

 Dydd Santes Dwynwen is considered to be the Welsh equivalent to Valentine's Day and is celebrated on the 25th of January every year. It celebrates the stori of Dwynwen, the Welsh saint of lovers.

Home Learning - 8th January 2021 / Dysgu Adref - Ionawr 8fed 2021

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Story by Eric CarleRead by Miss Jenkins

Pobl y Pants o'r Gofod- Stori Cymraeg/ Welsh Story

Story by Claire Freedman and Ben CortRead by Mrs Thomas

Sanau Newydd Sali- Stori Cymraeg/ Welsh Story

Story by Marian Jones. Read by Mrs Thomas

Learn to speak Welsh - Dysgu siarad Cymraeg

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Cerdd 'Y Gofod' gan Miss E Jenkins - 'Space' Poem written by Miss E Jenkins

Cliciwch y ffeil 'Zip' isod i glywed y gerdd- Please click 'Zip' file below to hear poem

Hwiangerddi - Welsh Nursery Rhymes

Mat Iaith 'Y Gofod' - Language Mat 'Space'

Ffeithiau Planed - Planet Facts

Planedau - Planets

100 square

Ordinal numbers - Rhifau trefnol

Download Apps to support your child with their Reading skills - Lawrllwytho apiau i gefnogi eich plentyn gyda'i sgiliau darllen

Apiau Cymraeg Defnyddiol - Useful Welsh Apps

Gweithgareddau Amser Stori - Story time activities

Apiau 'Caneuon Cŵl' 1 a 2 gan Peniarth - Peniarth 'Cool Songs' App 1 and 2

Top