Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 1 - Mrs Burt

 

Welcome to Year 1

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1

 

 

 

Working in our class are Mrs Burt & Mrs Foden

Gweithio yn ein dosbarth ni yw Mrs Burt, Mrs Foden & Miss Williams

 

 

 

Our themes for 2023/2024 - Ein thema ni am 2023/2024

 

Autumn Term  - Tymor HydrefMoon Z00m - Gwibio i'r Lleuad
Spring Term -  Tymor GwanwynSuperheroes - Archarwyr
Summer Term -  Tymor HafAll that rubbish  - Sbwriel Arbennig

 

 

Dosbarthiadau Cymraeg - Mrs Burt, Mrs Foden & Miss Williams

 

Dydd Llun / Monday:

  • Collect homework / Casglu gwaith cartref
  • 50p a week for a slice of toast daily / 50c ar gyfer tost yn ddyddiol

 

Prynhawn Dydd Llun / Monday afternoon:

  • P.E. (P.E. T-shirt, shorts/tracksuit/Velcro trainers)
  • Please ensure that all items of clothing are labelled with your child’s name.

Labelwch pob dilledyn gyda enw eich plentyn.

 

Dyddiol / Daily:

  • Children can bring fruit / Plant yn gallu dod â ffrwyth

 

 

 

Reading books can be accessed on-line  https://tricachlic.cymru/en

Cam 1

Folders for homework books– Ffeiliau - £1.50

 

 

Thank you for your co-operation.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

 

 

 

Learn the National Anthem - Dysgwch 'Mae Hen Wlad Fy Nhadau'

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Story by Eric CarleRead by Miss Jenkins

Pobl y Pants o'r Gofod- Stori Cymraeg/ Welsh Story

Story by Claire Freedman and Ben CortRead by Mrs Thomas

Sanau Newydd Sali- Stori Cymraeg/ Welsh Story

Story by Marian Jones. Read by Mrs Thomas

Google Translate App Guide for Parents - Ap Cyfieithu Google ar gyfer Rhieni

Cerdd 'Y Gofod' gan Miss E Jenkins - 'Space' Poem written by Miss E Jenkins

Cliciwch y ffeil 'Zip' isod i glywed y gerdd- Please click 'Zip' file below to hear poem

Hwiangerddi - Welsh Nursery Rhymes

Ordinal numbers - Rhifau trefnol

Download Apps to support your child with their Reading skills - Lawrllwytho apiau i gefnogi eich plentyn gyda'i sgiliau darllen

Apiau Cymraeg Defnyddiol - Useful Welsh Apps

Gweithgareddau Amser Stori - Story time activities

Apiau 'Caneuon Cŵl' 1 a 2 gan Peniarth - Peniarth 'Cool Songs' App 1 and 2