Menu
Home Page
 • Translate
 • Search

Blwyddyn 1 - Mrs Burt

Dysgu Adref / Home Learning

 

Mae dogfen sydd yn cynnwys ystod o weithgareddau i ddisgyblion Blwyddyn 1 i'w cwblhau adref isod. Edrychwch ar y safle yn aml ar gyfer y diweddaraf a mwy o weithgareddau.

 

Below is a document with a range of activities for the pupils in Blwyddyn 1 to complete at home. Please check back regularly for updates and further activities.

 

Diolch

Mrs Burt

Home Learning May 11th- Gwaith Cartref Mai 11eg 2020

April 30th- Ebrill 30ain 2020

April 27th 2020 - Ebrill 27ain 2020

'Tîm Datblygu'r Gymraeg', adnoddau Cymraeg ar Facebook - Welsh resources on Facebook, 'Tîm Datblygu'r Gymraeg'

Gweithgareddau Amser Stori - Story time activities

UPDATED HOME LEARNING APRIL 10TH 2020

Gweithgareddau Gwyddoniaeth / Science activities
More Websites

Apiau Cymraeg Defnyddiol - Useful Welsh Apps

Apiau 'Caneuon Cŵl' 1 a 2 gan Peniarth - Peniarth 'Cool Songs' App 1 and 2

Home Science activities - Gweithgareddau Gwyddoniaeth Cartref

Numeracy home activities Gweithgareddau Rhifedd

Welcome to Year 1

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1

 

Working in our class are Mrs Burt and Miss Jenkins

Gweithio yn ein dosbarth ni yw Mrs Burt a Miss Jenkins

 

Our themes for the 2019/2020 academic year are

Ein thema ni yn ystod blwyddyn 2019/2020 yw:

 

Autumn Term 1

Hydref 1

The Enchanted Woodland

Y Goedlan Hudolus

Autumn Term 2

Hydref 2

Splendid Skies

Awyr Arbennig

Spring Term 1

Gwanwyn 1

Moon Zoom

Gwibio i'r lle

Spring Term 2

Gwanwyn 2

Dinosaur Planet

Planed y Deinosoriaid

Summer Term 1

Haf 1

Paws, Claws and Whiskers

Pawennau, Crafangau a Blewiaeth

Summer Term 2

Haf 2

Wriggle and Crawl

Cnoni a Chropian

 

For your information

Am eich gwybodaeth

 

Monday/Dydd Llun:

 •  Collect Homework and reading books
 • Casglu Gwaith Cartref a darllen llyfrau 
 • P.E. Lesson (P.E. T-shirt, shorts/tracksuit/Velcro trainers)
 • Ymarfer Corff ( Crys T, siorts/tracsiwt/esgidiau rhedeg)

Please ensure that all items of clothing are labelled with your child’s name.

Rhowch enw eich plentyn ar ei dillad

Friday/Dydd Gwener:

 • Homework.
 • Gwaith Cartref
 • Reading books
 • Darllen llyfrau
 • Welsh Mascot - Tom y Ddraig
 • Mascot  Cymreig- Tom y Ddraig

Ein dosbarth ni ar daith i weld y Gryffalo

Top