Scroll to content
Ysgol Pen Rhos home page

Ysgol Pen Rhos

Gwireddu breuddwydion ein plant
Realising our children's dreams

Blwyddyn 4/5 Cymraeg - Mrs Jenkins

Croeso i Flwyddyn 4/ 5

Welcome to Blwyddyn 4/ 5

 

Athrawes Dosbarth - Miss Jenkins

Class Teacher - Miss Jenkins

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Gwener yw diwrnod ymarfer corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo chrys, tracwisg/siorts ac esgidiau ymarfer corff yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

 

P.E. day is Friday. Please ensure that your child wears a t-shirt, tracksuit bottoms/shorts and trainers every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

Sillafu/Spelling.

Rhoddir geiriau sillafu ar ddydd Llun - bydd profion ar ddydd Gwener.

 

Spelling words will be given on a Monday - spelling test will be on a Friday.

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

 

Homework is weekly. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis. 

Ffrwyth / Fruit

Mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

 

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis.

Toast/Tost.

Mae tost ar gael bob dydd. £1 yr wythnos. I'w dalu ar fore ddydd Llun.

 

Toast is available daily.  £1 a week. To be paid on a Monday morning.