Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Ddiwrnod Shwmae Su'mae/ Shwmae Su'mae Day

Mae hi'n ddiwrnod Shwmae Su'mae ar Ddydd Gwener Hydref 15fed.

Bydd hi'n gyfle i gael hwyl a sbri ac i rannu'r Iaith Gymraeg.

Gall y plant wisgo'r lliwiau coch, gwyn neu wyrdd fel Mr Urdd.

Cawn lawer o weithgareddau hwyl a sbri yn ystod y dydd.

 

It is Shwmae Su'mae day on Friday 15th of October.

It is an oppatunity to have fun and share the Welsh Language.

The children can wear the colours red, white or green the colours of Mr Urdd.

We will have lots of fun activites throughout the day.

 

 

 

 

Top