Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 4/5 - Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 4/5 

Welcome to Blwyddyn 4/5

 

Athrawes Dosbarth - Mrs Evans

Class Teacher - Mrs Evans

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Gwener yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisso chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Friday. Please ensure that your child wears a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is weekly. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

HWB

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

  • Log in using your username and password.
  • click onto Just2easy
  • click on ‘My Files’
  • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 4/5 Cymraeg’ folder. I hope that this is helpful.

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Mae yna llyfrau darllen Coeden Rhydychen ar gael ar HWB. 

Reading books can be found on HWB.  These can be found on your child's J2E5 tiles.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

Mae llawysgrifen yn rhan bwysig o lythrennedd pob dysgwr ac felly mae plant yn cael eu hannog i ddefnyddio llawysgrifen glwm wrth gwblhau gwaith dosbarth. Isod, cewch enghraifft o’r wyddor Gymraeg yn ein fformat clwm penodol ac mae ymarfer yr arddull yma gartref yn ffordd wych a hawdd o wneud gwahaniaeth yn yr ystafell dosbarth.

-------------------------

Handwriting is an important part of each learner's literacy and so children are encouraged to use cursive handwriting when completing classwork. Below is an example of the Welsh alphabet in our specific cursive format and practicing this style at home is a great and easy way to make a difference in the classroom.

 

 

Y Wyddor Gymraeg

Top