Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 4/5 - Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 4/5 

Welcome to Blwyddyn 4/5

 

Athrawes Dosbarth - Mrs Evans

Class Teacher - Mrs Evans

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Gwener yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwisso chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Friday. Please ensure that your child wears a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is weekly. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

HWB

This is a step by step guide explaining how to access the work provided on HWB.

          Log onto HWB

 https://hwb.gov.wales/

  • Log in using your username and password.
  • click onto Just2easy
  • click on ‘My Files’
  • click on ‘Shared files’

Your homework should be in the ‘Blwyddyn 4/5 Cymraeg’ folder. I hope that this is helpful.

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Mae yna llyfrau darllen Coeden Rhydychen ar gael ar HWB. 

Reading books can be found on HWB.  These can be found on your child's J2E5 tiles.

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top