Menu
Home Page
  • Translate
  • Search

Blwyddyn 3 Cymraeg - Miss Greene

Croeso i Ddosbarth Cymraeg Blwyddyn 3! 

 Athrawes y Dosbarth / Class Teacher: Miss Greene

                                                  

Dyma ein themau cyffrous ar gyfer y flwyddyn academaidd hon:

These are our exciting themes for this academic year: 

 

2019 - 2020

 

Tymor yr Hydref 1 – Oes Fictoria

Autumn Term 1 - The Victorians

 

Tymor yr Hydref 2 – Synhwyrydd (Golau a Sain)

Autumn Term 2 – Sensoria (Light and sound)

 

Tymor y Gwanwyn 1- Duwiau a Meidrolion

Spring Term 1 – Gods and mortals

 

Tymor y Gwanwyn 2 – Wythnos Cymraeg/ Ysglyfaethwr

Spring Term 2 – Welsh week and Predator

 

 Tymor yr Haf -

Summer Term -  Scrumdiddlyumptious

 

 

 

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / P.E.

Dydd Llun yw diwrnod Ymarfer Corff. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â chrys, tracwisg ac esgidiau ymarfer corff mewn bag yn wythnosol.

Mae'n rhaid i bob dilledyn gael ei labeli gydag enw eich plentyn os gwelwch yn dda.

P.E. day is Monday. Please ensure that your child brings a t-shirt, tracksuit bottoms and trainers in a bag every week. Please label all items of clothing with your child's name.

 

 

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei ddanfon adref yn llyfr gwaith cartref eich plentyn ar Ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar Ddydd Llun. Mae'r gwaith cartref yn seiliedig ar yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn dysgu yn ystod yr wythnos. Bydd y gwaith cartref yn cylchdroi yn wythnosol i fod yn ddarn o waith Llythrennedd, Rhifedd neu Thema.

Homework is sent home in your child's homework book on a Friday and is to be returned on Monday. It is always linked to what your child has been learning in class that week. It will be a Literacy, Numeracy or a Theme homework each week on a rotational basis.

 

 

 

 

 

Llyfr Darllen / Reading Book

Mae croeso i blant fynd â llyfr darllen adref a bydd angen iddynt ddychwelyd eu llyfrau y bore trannoeth.

Reading books may be taken home every evening and should be returned to school the following day.

 

 

Ffrwyth / Fruit

Yn ddyddiol, mae croeso i blant ddod â darn o ffrwyth i'r ysgol i fwyta yn ystod egwyl y bore.

Pupils are welcome to bring a piece of fruit to school to have during the morning break on a daily basis. 

 

Cysylltwch â fi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am addysg a/neu lles eich plentyn.

If you have any queries or concerns regarding your child's education and/or well-being please do not hesitate to contact myself or any other member of staff.

 

 

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Thank you for your support.

 

 

Top